• Departamenti i Sociologjisë, Psikologjisë dhe Edukimit
  • Departamenti i Qeverisjes, Politikave dhe Komunikimit