• Departamenti i Sociologjisë, Psikologjisë dhe Edukimit
  • Departamenti i Qeverisjes, Politikave dhe Komunikimit
 
Projekti TEMPUS
 

Ngjarje

Zhvillimi i Kapitalit njerëzor, Sfida dhe Perspektiva
"Qeverisja e Mirë" -Takimi i fundit me ekspertë të OSBE, në UMB!
Universiteti Marin Barleti mirëpret Profesor Veljko Milutinoviç!
Pranverë në UMB - traditë, argëtim, arsim me dhe për studentët.
 

Aktivitete

Ftesë për aplikim: Përfaqësimi i të margjinalizuarve në media. Tirana e të "huajve"
06 Qershor 2014
Barleti Training and Testing Center, qendra me e re ECDL!
17 Prill 2014
Kanë filluar regjistrimet për testin Pearson të gjuhës Angleze!
10 Prill 2014